Mój prąd 3.0 – zasady i warunki

Z roku na rok w Polsce montuje się coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Nic więc dziwnego, że tak duże zainteresowanie wzbudza kolejna edycja programu Mój Prąd – 1 lipca 2021 r. rozpocznie się składanie wniosków do programu Mój Prąd 3.0. Co się zmieni w jego nowej odsłonie i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Co się zmieni w programie Mój Prąd?

Środki na dofinansowanie Mój Prąd 3.0 mają pochodzić z funduszy unijnych, a nie jak dotychczas z funduszy krajowych. Nieznana jest na razie kwota dotacji w programie Mój Prąd, ale nieoficjalnie mówi się o tym, że ma ona ma zależeć od zakresu inwestycji, w tym m.in. od mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Program Mój Prąd ma wspierać inwestycje, które będą zwiększały konsumpcję energii, w tym np. stacje ładowania samochodów elektrycznych czy magazyny ciepła, a także inteligentne systemy sterowania energią w domu.

Program Mój Prąd 3.0 – warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać dotację

Właściwie każdy będzie mógł skorzystać z programu Mój Prąd – warunkiem będzie udokumentowanie wydatków poniesionych od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (2–10 kW mocy), która będzie podłączona do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wynika z tego, że z dotacji Mój Prąd będą mogli również skorzystać ci, którzy rozpoczęli inwestycję przed oficjalnym startem programu.

Nabór wniosków zacznie się 1 lipca 2021 r. i ma trwać do końca 2021 roku lub do pełnego rozdysponowania środków. Pamiętając o tym, jak dużą popularnością cieszyły się poprzednie edycje, dzięki którym ponad 150 tys. gospodarstw domowych w Polsce zostało wyposażonych w fotowoltaikę i skorzystało z dofinansowania z programu Mój Prąd, również Mój Prąd 3.0 może wyczerpać środki przed zakładanym terminem.

Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – wprowadzona po raz pierwszy w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2019 – umożliwia podatnikowi, który jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, odliczenie od dochodów wydatków na termomodernizację (w tym także na instalację fotowoltaiczną) w wysokości do 53 tys. zł. pod warunkiem ukończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat po roku, za który po raz pierwszy skorzystał z tej ulgi. W przypadku niewystarczającej wysokości dochodów kwota ta może być rozłożona na sześć kolejnych lat.

Wydatki poniesione na termomodernizację wpisuje się w części B formularza PIT/O. Czy podatnik, który po 31 stycznia 2020 r. poniósł wydatki na fotowoltaikę i uwzględnił je w zeznaniu podatkowym za 2020 r., starając się o ulgę termomodernizacyjną, może skorzystać z dofinansowania z programu Mój Prąd? Artykuł 26h pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) mówi, że odliczeniu nie podlegają wydatki w takiej części, w jakiej zostały sfinansowane z NFOŚiGW. W takim razie kwota dotacji z programu Mój Prąd otrzymanej w roku 2021 będzie musiała zostać dodana do dochodu w zeznaniu za rok 2021.

Cele nowej edycji programu Mój Prąd

Program Mój Prąd 3.0 ma stworzyć warunki do zwiększenia autokonsumpcji energii wytworzonej przez prosumentów. Środki pochodzące z Unii Europejskiej mają też stymulować rozwój elektromobilności, dlatego ważnym elementem kosztów kwalifikowanych mają być wydatki poniesione na zwiększenie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Szczegóły dofinansowania z programu Mój Prąd na ten cel są jeszcze rozważane, podobnie jak uwzględnienie wydatków na magazynowanie wytwarzanej energii. Można się spodziewać, że niebawem na stronach NFOŚiGW ukażą się szczegółowe warunki programu Mój Prąd 3.0.

Call Now Button