Grabieniec

Moc instalacji fotowoltaicznej, która nie przekracza 10 kW daje możliwość korzystniejszego rozliczania z zakładem energetycznym. 

MBM Solar - Grabieniec, 9,52 kW-2