Święciechowa

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,84 kW stanowi źródło czystej energii elektrycznej, wystarczające do znacznej poprawy kondycji budżetu każdego większego podmiotu.

MBM Solar - panele fotowoltaiczne 24,84 kW, panorama
MBM Solar - panele fotowoltaiczne 24,84 kW
MBM Solar - panele fotowoltaiczne 24,84 kW, inwerter