Panele fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i inwestorów instytucjonalnych. Ceny prądu z roku na rok wzrastają, a to mobilizuje do poszukiwania oszczędności w tym zakresie.

Ile można zarobić dzięki instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika w gospodarstwie domowym

Dzięki korzystnym rozwiązaniom prawnym, panele fotowoltaiczne są opłacalne dla każdego gospodarstwa domowego. Przed przystąpieniem do realizacji instalacji fotowoltaicznej należy jednak dokładnie przeanalizować uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Cel, który powinien przyświecać każdemu inwestorowi to zakup instalacji dobranej precyzyjnie do jego potrzeb.

POTRZEBUJESZ NIEZAWODNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ? SKONTAKTUJ SIĘ!

Opłacalność fotowoltaiki wynika z faktu, że zamiast kupować energię elektryczną od zakładu energetycznego, inwestor sam produkuje i konsumuje prąd z instalacji fotowoltaicznej, który jest znacznie tańszy od tego zakupowanego od energetyki.

Ile można zyskać na zakupie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym?

W przeciętnym gospodarstwie domowym w ciągu roku zużywa się około 5000 kWh energii rocznie, co przekłada się na rachunki o wysokości około 250 zł miesięcznie. Roczny koszt energii w takim przypadku wynosi prawie 3000 zł, a dzięki instalacji fotowoltaicznej może być zredukowany do 360 zł rocznie, a więc do wysokości opłat abonamentowych.

Dodatkowo, z początkiem 2019 roku weszła w życie możliwość odpisania wartości zakupionej instalacji fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym do kwoty maksymalnie 53 000 zł. Jest to forma wsparcia do złudzenia przypominająca dotację, ponieważ inwestor indywidualny nabywa system fotowoltaiczny taniej o wartość podatku. Przy spadających cenach urządzeń, inwestycja w instalację fotowoltaiczną jeszcze nigdy nie była tak opłacalna.

Na powyższym przykładzie widać, że dzięki fotowoltaice można zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie w przypadku gospodarstwa domowego. Koszt jej zakupu i montażu zwróci się inwestorowi w przedziale od 6 do 8 lat, w zależności od dokładnych parametrów instalacji! Po tym okresie instalacja generuje zysk dla inwestora, który nie musi już kupować droższej energii od zakładu energetycznego. Wysokie rachunki za prąd są dużym obciążeniem dla budżetu domowego, a instalacja fotowoltaiczna to prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Za pomocą energii słonecznej, która jest darmowa, dbamy jednocześnie o czyste powietrze, unikając emisji zanieczyszczeń do atmosfery przy produkcji prądu.

Ile może zyskać przedsiębiorca dzięki instalacji fotowoltaicznej?

Sytuacja przedsiębiorców w Polsce jest jeszcze bardziej jednoznaczna – to ta grupa ponosi największy ciężar wzrostu cen energii elektrycznej. Regularne podwyżki cen zakupu energii elektrycznej dotykają wszystkich przedstawicieli tej grupy. Wizja pozyskiwania energii elektrycznej z własnego źródła wykorzystującego nieskończony, darmowy surowiec jakim jest promieniowanie słoneczne rozpala wyobraźnię wielu przedsiębiorców.

Oficjalnie ogłoszono również prace nad zmianami prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii, w wyniku których przedsiębiorcy będą mogli uzyskać status prosumenta i rozliczać ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznych na zasadach analogicznych do rozliczeń osób indywidualnych. To również silny bodziec do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Co do zasady, im większe zapotrzebowanie danego budynku na energię elektryczną, tym większe korzyści wynikają z zastosowania instalacji fotowoltaicznej, zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.