błędy przy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna jest idealnym sposobem na uzyskanie energii elektrycznej, powstałej z czystej energii słonecznej. Jednocześnie pozwala na znaczne oszczędności, gdyż wyprodukowanie własnego prądu umożliwia zaprzestanie/zmniejszenie zakupu prądu od zakładu energetycznego. Jednak aby taka instalacja mogła służyć dobrze i efektywnie przez co najmniej 25 lat, jeszcze na etapie jej planowania warto ustrzec się od popełnienia kilku podstawowych błędów. Na co zwrócić szczególną uwagę?

POTRZEBUJESZ NIEZAWODNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ? SKONTAKTUJ SIĘ!

Panele fotowoltaiczne

Jedną z największych zalet systemów składających się paneli fotowoltaicznych jest ich bezobsługowość oraz to, że nie posiadają one części mechanicznych, które mogłyby ulec szybkiemu zużyciu i wymagać częstej konserwacji. Ewentualne problemy, najczęściej okazują się, być konsekwencją błędów koncepcyjnych, występujących jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji, takich jak:

  • niewłaściwe zaprojektowanie,
  • nieprawidłowy montażu będący wynikiem wyboru nieodpowiedniej firmy wykonawczej,
  • niewłaściwy dobór komponentów,
  • niesprawdzenie faktycznych uwarunkowań formalnych dla danego obiektu,
  • innego błędu ludzkiego (np. nieodpowiedniego dobru mocy).

Kiedy więc planuje się zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, pod uwagę należy wziąć wiele istotnych kwestii. Warto pamiętać, że pozorne początkowe oszczędności mogą później odbić się negatywnie na efektywności systemu fotowoltaicznego oraz tym samym na opłacalności całego przedsięwzięcia. Poza ceną instalacji należy zweryfikować parametry techniczne oferty, aby otrzymać solidny i efektywny system gotowy przetrwać dekady.

Warto zwrócić uwagę na elementy takie jak skuteczność modułów fotowoltaicznych oraz ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, sprawność inwertera fotowoltaicznego, trwałość konstrukcji wsporczej oraz jej odporność na korozję i wiele innych. Dobór urządzeń jest niezwykle ważny, a on najczęściej leży w gestii firmy wykonawczej. W konsekwencji wybór doświadczonego, profesjonalnego partnera ma w większości przypadków znaczenie kluczowe dla całego przedsięwzięcia.

Fotowoltaika - wybór odpowiedniej firmy

Instalacja która ma przetrwać przez wiele lat powinna być wykonana przez firmę posiadającą odpowiednie doświadczenie i poziom ekspertyzy. Wybór firmy najczęściej opiera się na podstawie portfolio przedsiębiorstwa wykonawczego, a więc dotychczas zrealizowanych przez nie projektów w połączeniu z referencjami uzyskanymi od zadowolonych inwestorów. Bardzo istotny jest również poziom obsługi i zaangażowania osób, które będą odpowiedzialne za prowadzenie procesu inwestycyjnego, gdyż to właśnie te osoby mogą okazać się największym aktywem albo największym obciążeniem dla inwestora.

Wybierając firmę należy też sprawdzić, czy posiada one ubezpieczenie OC. Jest to ważne, bo kiedy jej pracownicy wyrządzą szkody na mieniu zleceniodawcy, to takie ubezpieczenie pozwoli rozwiązać wszystkie problemy. Kiedy wykonawca go nie posiada i okaże się niewypłacalny – ewentualne koszty wynikające z wszelakich błędów lub problemów technicznych będą obciążać budżet inwestora.

Sposób dobru mocy i montażu instalacji fotowoltaicznej

Przy wyborze instalacji fotowoltaicznej należy wystrzegać się także błędów w obliczeniach dotyczących oszacowania faktycznego zapotrzebowania na energię elektryczną danego obiektu. W trakcie wykonywania takich obliczeń należy więc zwrócić uwagę na elementy takie jak wysokość płaconych rachunków, możliwości techniczne posadowienia instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie, a także elementy mające wpływ na ostateczny kształt rozliczeń z zakładem energetycznym, jak na przykład możliwość uzyskania statusu prosumenta.

Każde z tych uwarunkowań ma znaczenie dla precyzyjnego zaprojektowania systemu fotowoltaicznego. Dokładna kalkulacja pozwoli na najbardziej efektywne korzystanie z instalacji na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Nie bez znaczenia pozostaje również jakość sposób montażu instalacji: jeśli byłaby niska, np. ogniwa fotowoltaiczne będą nieodpowiednio umiejscowione, może to wiązać się ze znacznymi stratami w uzysku energii elektrycznej. Dla przykładu, największą wydajność panele fotowoltaiczne uzyskają, gdy będą ustawione pod kątem 30/35 stopni względem płaszczyzny horyzontu. Odchylenia mogą powodować spadek wydajności ogniw, jednakże, panele nie zawsze da się zamontować pod najbardziej optymalnym kątem. W takich przypadkach ważna jest praca projektanta, który, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań, wybierze najlepsze w indywidualnej sytuacji danego klienta.